På udkig efter en russisk invasion

933
Point Alpha watchtower
Alle bevægelser i landskabet bag pigtrådshegnet til DDR blev overvåget her af de amerikanske soldater

Point Alpha: Amerikanske øjne rettet mod Østblokken

Tag en afstikker fra Autobahn A7/E45 ved afkørsel 90 nord for Fulda og kør tilbage i tiden til Den kolde Krig.

Lytte- og observationstårnet Point Alpha er placeret på en 411 m høj bakke over den brede dal, der kaldes Fulda-sænkningen. Under den kolde krig var området nordøst for Fulda verdens mest militariserede, og Point Alpha den vigtigste udkigspost for Nato-alliancen. Fulda-sænkningen var åbningen ind i Vesttyskland, og Nato forventede, at Den røde Hærs tanks i klart overtal ville rulle ind gennem dalen, hvis Warszawa-pagten angreb Vesteuropa.

De amerikanske soldater i tårnet brugte deres kraftige kikkerter til at afsøge en stor del af dalen under dem. Deres radioscannere trawlede alle frekvenser igennem for at opsnappe tegn på, at kommunisterne nærmede sig. Radaranlægget kunne registrere fjendtlige tanks op til 10 km inde i Østtyskland.

Lige neden for amerikanernes tårn gik grænsen til DDR. Nærmest tårnet markerede et ståltrådshegn med 4 rækker pigtråd i toppen, at her begyndte Vesten, bag det lå et smalt ingenmandsland fulgt af et kraftigt pigtrådshegn, der sammen med et østtysk vagttårn markerede, at Østblokken havde rullet ‘jerntæppet’ ned. Østtyske schæferhunde i korte liner fæstnet til en stålwire løb langs hegnet og sikrede, at ingen nærmede sig ubemærket fra hverken øst eller vest.

To pigtrådshegn, vagttårne, schæferhunde og østtyske soldater på patrulje holdt de fleste fra at flygte.

To museer fortæller historien

Ved Point Alpha er der i dag to museer og en skulpturpark. Parkerer du ved Point Alpha og det amerikanske museum, er det oplagt at besøge tårnet først. Her får du overblikket over dalen, og hvor den pigtråds-beklædte grænse skilte øst og vest.

40 soldater var udstationeret ved Point Alpha i 4-6 uger ad gangen, hvilket rakte til at holde overvågningen kørende hele døgnet. De kunne tilkalde forstærkning og hurtigt stille med 200 soldater, hvis det trak op til en krisesituation langs grænsen.

Muren faldt i 1989, og med den tyske genforening i 1990 forsvandt begrundelsen for Point Alpha. De amerikanske tropper blev sendt andre steder hen. Deres barakker, et udvalg af deres udrustning, køretøjer og helikoptere er blevet til en væsentlig del af det museum, der fortæller om Point Alphas funktion og betydning, samt historien om Den kolde Krig.

Museets udstilling anvender bl.a. historiske filmklip til at illustrere, hvordan Tyskland så ud efter kapitulationen i 1945, og da Berlin og resten af landet blev delt.

Hvordan så det hele ud fra fra Øst?

Når du forlader Point Alpha og går mellem pigtrådshegn langs den gamle grænse, nærmer du dig det tyske Haus auf der Grenze (Huset på Grænsen), der er det mest interessante af museerne. Det viser mindre kendte sider af det delte Tysklands historie, hvor bl.a. østtyske grænsevagter fortæller, hvordan de oplevede at skulle forhindre deres landsmænd i at flygte.

Museet levendegør livet i grænsezonen, hvor kun østtyskere med et særlig identitetskort kunne nærme sig den bevogtede grænse til Vesten. Alle andre skulle holde sig i mindst 5 km’s afstand til grænsen, der i over 40 år delte Tyskland.

Mange østtyskere ønskede at flygte til Vesttyskland, men det var yderst risikabelt, for det socialistiske styre skyede ingen midler for at holde på dem. En opgørelse fra 1977 viste, at den 1.393 km lange grænse til Vesttyskland var sikret med:

  • 434 vagttårne
  • 2.640 vagthunde
  • patruljerende grænsevagter
  • minefelter langs pigtrådshegnet
  • 500 meter før pigtrådshegnet snubletråde der udløste alarmer

Da muren faldt, havde DDR 47.000 grænsevagter.

At forcere pigtrådshegnene var mindre farligt end minefelter og bevæbnede patruljer.

Over 1.000 blev dræbt under flugt

Ingen har de eksakte tal på, hvor mange der blev dræbt under deres flugt til Vesten. Nyere optællinger har vist, at 138 blev dræbt i Berlin under flugtforsøg, og at 872 personer, hvis identitet er kendt, blev dræbt ved den indre tyske grænse mellem 1961 og 1989.

Mange blev skudt eller trådte på en mine, men langt flere blev fanget på deres vej mod friheden. Udstillingen bringer historien om nogle af dem, der blev dræbt – men også hvordan det gik med nogle, der blev fanget under flugtforsøg.

En opgørelse fra Den østtyske Hær viste, at 4.956 personer prøvede at flygte over grænsen mellem 1974 og 1979. Af dem blev 80% arresteret i ‘spærrezonen’, inden de overhovedet nåede nær hegnet. 205 trådte på snubletråd og blev fanget, mens 743 blev arresteret af grænsevagterne. 158 blev dræbt eller såret af miner eller skud. Kun 229 personer  – svarende til 1 ud af 20 – havde held til at flygte til Vesten.

Gå en tur på Håbets Sti

‘Håbets sti’ er en skulpturpark et stenkast fra Huset på Grænsen. Her langs den tidligere grænse står 14 skulpturgrupper i jern og fortæller om undertrykkelse, lidelse, mod og håb. Udsmykningen af stien tog form i 2009/10 og er til minde om den fredelige modstand mod de kommunistiske diktaturer i Østblokken.

Her kan du se en video om Point Alpha, museerne og omgivelserne

Se den på tysk

Find frem til Point Alpha: